ร่วมงานกับเรา

     บริษัท เอเค. ปาร์คเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตวัสดุที่ใช้ในการดูดซับเสียงภายในรถยนต์ และเครื่องใช้

ไฟฟ้า ที่มีความมั่นคง มีศักยภาพสูง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ บริหารงานโดยญี่ปุ่น 100% พร้อมเปิดโอกาสผู้ที่ต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีม มาร่วมพัฒนาองค์กรให้เติบโตเคียงคู่กันอย่างยั่งยืน

สวัสดิการ

- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร OT

- ค่าเบี้ยขยัน

- ค่าเดินทาง

- ค่าตำแหน่ง

- ประกันสังคม

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี

- เครื่องแบบพนักงาน

- เงินช่วยเหลือประกอบพิธีศพคนในครอบครัว

- โบนัสประจำปี

- งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทประจำปี

AKP.jpg

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่ง : QC/QA Engineering